Segona època (2006–actualitat)

fonaments
Tipler1 Tipler2
Fonaments d’economia. Traducció de la 2a edició nord-americana Física per a la ciència i la tecnologia. Volum 1. Traducció de la 6a edició nord-americana Física per a la ciència i la tecnologia. Volum 2. Traducció de la 6a edició nord-americana
P. Krugman | R. Wells | K.Graddy Paul A. Tipler | Gene Mosca Paul A. Tipler | Gene Mosca
Box
Estadística per a científics i tècnics. Disseny d’experiments i innovació. Traducció de la 2a edició nord-americana a
George E. P. Box | Stuart J. Hunter | William G. Hunter

 

Microorganismes Stryer Anàlisi química quantitativa
Microorganismes. Traducció de la 1a edició nord-americana a Bioquímica. Traducció de la 6a edició nord-americana a Anàlisi química quantitativa. Traducció de la 6a edició nord-americana
Moselio Schaechter | John L. Ingraham | Frederick C. Neidhardt Jeremy M. Berg |John L. Tymoczko | Lubert Stryer Daniel C. Harris

 

Primera època (1994–1999)

Ingraham Spivak Tipler
Introducció a la microbiologia. Traducció de la 1a edició nord-americana a Calculus. Càlcul infinitesimal. Traducció de la 2a edició nord-americana a Fïsica. Traducció de la 3a edició nord-americana
John L. Ingraham | Catherine A. Ingraham Michael Spivak Paul A. Tipler