Objectius de la Fundació:

  • La promoció i difusió dels estudis de les ciències de la vida i de la salut en les terres de parla catalana, mitjançant la interrelació entre les diferents disciplines científiques que integren aquesta branca del coneixement humà.
  • L’establiment i manteniment de lligams entre diferents entitats (associacions científiques, acadèmies, col·legis professionals i altres tipus d’associacions) relacionades amb les ciències de la vida i de la salut en l’àmbit de les terres de parla catalana.
  • La publicació d’obres científiques en català, l’abast de les quals estigui comprès en les ciències de la vida i de la salut.
  • L’organització i celebració de reunions científiques, especialment dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.

Estatuts: https://fab.espais.iec.cat/la-fundacio/estatuts/

Activitats que desenvolupa:

Estructura i composició del Patronat:  https://fab.espais.iec.cat/la-fundacio/composicio-del-patronat/

Estats financers i memòria econòmica

Web:  https://fab.espais.iec.cat/

Adreça de correu postal:

Fundació Alsina i Bofill

Institut d’Estudis Catalans

C/ Carme, 47, 08001 Barcelona

Adreça de correu electrònic: fab@iec.cat