PER ACCEDIR A LA PLANA WEB DEL CONGRÈS, CLICA AQUI.

El Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrarà la vintena edició, a Manresa, els propers 20 i 21 d’octubre de 2017. Aquest congrés ha tingut una important rellevància històrica en els anys en què la recuperació de la llengua catalana, com a eina vehicular en els diferents àmbits de la societat i també, per tant, de l’àmbit de la salut, era una prioritat i una necessitat sentida per molta gent. Amb aquest fil conductor de la llengua catalana, aquests congressos van ser útils a l’hora de fixar, definir i compartir noves idees i nous conceptes, com el de salut, establert pel Dr. Jordi Gol i Gorina en el X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a Perpinyà l’any 1976.

Avui, la realitat és ben diferent, però la defensa de la llengua catalana continua essent un repte i una necessitat, malgrat el seu reconeixement oficial, perquè cal afrontar nous reptes com les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les històries clíniques i informació compartida, així com els fluxos de professionals i les noves realitats socials, entre d’altres.

Avui també, la realitat dels nostres sistemes sanitaris ha canviat molt, no solament en els àmbits de parla catalana, sinó també a tots els països del nostre entorn europeu i occidental. Els reptes de l’allargament de la vida, la cronicitat, la incorporació de noves tecnologies, medicaments i tractaments, les limitacions pressupostàries públiques, el rol dels professionals de salut en aquest nou context, o el paper cada vegada més actiu dels pacients sobre la seva salut i la dels ciutadans a l’hora de decidir com es gasten els seus impostos, fan imprescindible que el debat i la reflexió serena ajudin a la presa de decisions raonades i eficaces per tal de donar la millor resposta a aquests reptes.

Aquesta reflexió i les propostes que se’n derivin requereixen la participació de molts agents i professionals, metges i biòlegs, però també d’infermeres, economistes, enginyers, informàtics, demògrafs… És per això que el Congrés de Manresa vol repensar i actualitzar l’esperit fundacional que els va inspirar, tot obrint-lo a altres professionals, més enllà dels metges i els biòlegs. També ha plantejat treballar quatre àmbits temàtics, un dels quals és «Orígens i finalitat social dels models sanitaris», que pretén precisament reflexionar, debatre i proposar al voltant dels grans reptes que tenim davant pel que fa als serveis de salut i la seva sostenibilitat.

En aquest sentit, volem promoure la reflexió en aquest congrés dels territoris de parla catalana per tal d’explorar si, a més d’una llengua compartida, compartim també problemes i reptes similars, així com les possibles solucions a aquests desafiaments.

És evident que les realitats són diferents, però podem aprendre els uns dels altres i que la reflexió compartida ens ajudi a posar llum en les nostres polítiques, les nostres actuacions i els nostres comportaments.