Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC) responen a una iniciativa científica d’alt contingut cívic. Aquesta iniciativa, establerta amb criteris d’unitat lingüística, convoca periòdicament professionals i estudiosos de les ciències de la vida i de la salut. Els CMBLC tenen unes característiques pròpies que les diferencien de la majoria de reunions científiques periòdiques. Per una part, són un punt de trobada de professionals i estudiants que treballen en àmbits molt diversos de la ciència, però que comparteixen una mateixa llengua i una mateixa cultura. Amés, són reunions pluridisciplinars, en què hom posa al dia els coneixements dels assistents, defugint de la compartimentalització típica de las trobades científiques especialitzades. La tradició dels Congressos, que remunta al 1913, en què se’n celebrà la primera edició a Barcelona, fou interrompuda en dues ocasions per causa de les circumstàncies polítiques.