La Fundació Alsina i Bofill respon a la necessitat de comptar amb una entitat permanent, adaptada a les necessitats de la societat actual, per a l’organització dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i d’altres activitats que s’indiquen en els seus objectius. Es constitueix com una institució sense afany de lucre i es regeix per uns estatuts i un reglament d’ordre intern, i per les lleis i disposicions legals que li siguin d’aplicació.

La Fundació aglutina els interessos científics dels professionals i estudiosos de les ciències de la vida i de la salut. Són persones que procedeixen de diversos camps científics, entre els quals destaquen la medicina, biologia, farmàcia, veterinària, infermeria, psicologia, bioquímica, biofísica, ciències ambientals, bioenginyeria, bioinformàtica, etc. Aquestes diferents àrees del coneixement humà, malgrat que tinguin objectius comuns, no sempre mantenen les interrelacions que caldria per a un millor aprofitament dels avenços científics i tecnològics, i per a l’aplicació d’aquests avenços al progrés de la societat i al desenvolupament dels valors ètics i individuals.

Les entitats convocants dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana decidiren unànimement que la Fundació portés el nom d’Alsina i Bofill. És el millor homenatge que hom podia retre a qui féu possible la represa dels Congressos. D’acord amb els seus estatuts, la Fundació es regeix per un Patronat, integrat inicialment per les següents persones: un representant de cadascuna de les entitats convocants del Quinzè Congrés (Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, Societat Catalana de Biologia —filial de l’Institut d’Estudis Catalans—, Acció Cultural del País Valencià, Societat Andorrana de Ciències, i Universitat de València), per un representant dels anteriors presidents dels CMBLC, i per un representant de la família Alsina.

Podeu consultar la Presentació de la Fundació Alsina i Bofill i del llibre d’actes del quinzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana en línia.