Física per a la ciència i la tecnologia. Traducció de la 6a edició nord-americana

Física per a la ciència i la tecnologia és la cinquena obra de la segona època del Projecte Scriptorium. Aquest text ha tingut un èxit amplíssim, tant en la versió original en anglès, com en les nombroses traduccions a altres llengües. En la sisena edició del tractat, entre altres novetats, es presenten estratègies de resolució de problemes, s’ha millorat el suport matemàtic i s’ha actualitzat la informació sobre les aplicacions actuals de física.

 

Tipler1
Volum 1 | Mecànica, oscil·lacions i ones, termodinàmica
Paul A. Tipler | Gene Mosca
a
Obra coordinada per:
David Jou i Mirabent i Josep Enric Llebot Rabagliati
© Editorial Reverté, SA, 2010
774 pàgines, 23 × 27,6 cm
ISBN: 978-84-291-4432-1
Preu: 40,00 €. Compra el llibre

 

Tipler2
Volum 2 | Electricitat i magnetisme, la llum, física moderna: mecànica quàntica, relativitat i estructura de la matèria
Paul A. Tipler | Gene Mosca
a
Obra coordinada per:
David Jou i Mirabent i Josep Enric Llebot Rabagliati
© Editorial Reverté, SA, 2010
761 pàgines, 23 × 27,6 cm
ISBN: 978-84-291-4433-8
Preu: 30,00 €. Compra el llibre

 

La publicació d’aquesta obra ha estat possible gràcies a

Obra_social_La_Caixa