Introducció a la microbiologia. Traducció de la 1a edició nord-americana

 

Ingraham
Introducció a la microbiologia
John L. Ingraham | Catherine L. Ingraham
a
Obra coordinada per:
Ricard Guerrero i Mercè Piqueras
© Editorial Reverté, SA, 1999
408 pàgines, 21,5 × 27,5 cm
ISBN: 978-84-291-1870-4
Preu: 33,28 €. Compra el llibre
Consulta el llibre a