Estadística per a científics i tècnics. Disseny d’experiments i innovació. Traducció de la 2a edició nord-americana

L’objectiu d’aquesta primera edició en català corresponent a la traducció de la segona edició nord-americana del text Estadística per a cientifics i tècnics és, d’una banda, exposar les eines estadístiques i científiques que permenten canalitzar les innovacions i la resolució de problemes de la ciència teòrica, o de l’aplicació pràctica, i que són a disposició d’experimentadors, investigadors i enginyers; i d’altra banda, mostrar com cal utilitzar aquestes eines juntament amb els responsables de la matèria objecte d’experimentació, i indicar l’ajut que actualment es pot treure dels avenços de la informàtica i de la utilització de potents ordinadors.

 

Box
Estadística per a científics i tècnics. Disseny d’experiments i innovació
George E. P. Box | Stuart J. Hunter | William G. Hunter
a
Obra coordinada per:
Manuel Martí-Recober, Joaquim Casal i Àlex Riba
© Editorial Reverté, SA, 2008
639 pàgines, 18,3 × 24,5 cm
ISBN: 978-84-291-5170-1
Preu: 42,00 €. Compra el llibre